Geveltuinen

Daarom mag u een tuintje tegen uw gevel aanleggen. U hoeft daarvoor geen vergunning aan te vragen, maar er gelden wel een paar regels:
  • U mag voor een geveltuin maximaal anderhalve stoeptegel (45 cm) uit de stoep halen, direct tegen uw gevel aan. De tuin mag langs de hele lengte van uw eigen gevel lopen.
  • Er moet altijd minimaal 1.50 meter aan loopruimte tot aan de rand van de stoep blijven.
  • Bewaar de tegels die u weghaalt. Veel mensen zetten ze haaks om de stoep als rand voor de tuin (zie ook de afbeelding). De tegels moeten weer teruggelegd kunnen worden als u of de nieuwe bewoner geen geveltuin meer wenst.
  • Plaats in de geveltuin geen bomen of heesters die te groot worden of wortels hebben die de stoep opduwen.
  • U bent zelf verantwoordelijk voor het onderhoud van uw geveltuintje. U haalt zelf overhangende takken, dode bladeren, onkruid en zwerfvuil weg.
  • De grond blijft eigendom van de gemeente.
  • Wanneer er werkzaamheden uitgevoerd moeten worden, kan het nodig zijn om de begroeiing te verwijderen. Ontstane schade is niet verhaalbaar op de gemeente.
Meer informatie
Wilt u toch met de gemeente overleggen of ook u een geveltuin mag aanleggen? Neem dan contact op met de wegbeheerder in uw stadsdeel.