Getuige van een hartaanval? Toekijken of hulp bieden?

AED cursusAl meer dan een half jaar hangen er vier AED’s in Duinoord, verspreid over de wijk. Het initiatief van enkele betrokken buurtbewoners kon met de financiële hulp van de Stichting Vrienden van Duinoord worden gerealiseerd. Er zijn enkele geschoolde burgerhulpverleners in de wijk. Maar hoeveel kennis heeft de gemiddelde Duinoorder van AED’s? Hoeveel mensen kunnen en durven daadwerkelijk hulp te bieden wanneer zij onverhoopt geconfronteerd worden met een hartaanval? Hier is nog een wereld te winnen.

 

Tekst van Kitty Bos

Chris en Wahid Azab, trainersduo in EHBO, reanimatie en AED gebruik, alsmede geëngageerde buurtbewoners, zijn enthousiast over het AED initiatief. Maar de bekendheid over de werking van AED’s en het omgaan ermee is onvoldoende. Chris en Wahid willen zoveel mogelijk Duinoorders leren om slagvaardig te handelen bij een hartincident, zodat toekijkers hulpbieders worden.
Het duo treedt in contact met de redactie (van het Lopend Vuurtje) en het idee voor een workshop AED en hartreanimatie wordt geboren. Het Bewonersoverleg verleent medewerking en stelt gratis het Trefcentrum ter beschikking.

Workshop –  Presentatie –  Demonstratie – Training

Zaterdag    14 maart van 15:30 uur tot 17:00 uur
Woensdag 18 maart van 19:00 uur tot 20:30 uur

Minimaal 8 personen, maximaal 20 personen

Er zijn vier AED’s aanwezig. U krijgt uitleg en een demonstratie van de AED. Daarna krijgt u ruim de gelegenheid om zelf te oefenen met de AED. Ook is er een demonstratie- oefenpop aanwezig. U krijgt een demonstratie van een reanimatie. Ook voor het reanimeren, (hartmassage en beademen) is royaal tijd ingeruimd om hiermee zelf te oefenen.

U kunt zich aanmelden op: ehbodenhaag@outlook.com U kunt een voorkeur aangeven, als u niet op beide dagen kunt. De kosten bedragen slechts € 15 per persoon.
De trainers zijn ook geoefend Engelstalig. Bij voldoende kandidaten en belangstelling kan de groep gesplitst worden, zodat een deel de workshop in het Engels kan volgen.