In mei 2016 hebben we met wijkbewoners gediscussieerd over de toekomst van het Bewonersoverleg. Het leek de vergadering wenselijk dat er, met het oog op de toekomst, initiatieven rondom duurzaamheid genomen zouden worden.

Het bestuur is op zoek gegaan naar wijkbewoners die actief zouden willen participeren. Vorig jaar hebben we met enthousiaste groep in samenspraak met de winkeliers van de Reinkenstraat voor het eerst een Duurzame Markt opgezet.

Het bestuur is op zoek gegaan naar wijkbewoners die actief zouden willen participeren. Vorig jaar hebben we met enthousiaste groep in samenspraak met de winkeliers van de Reinkenstraat voor het eerst een Duurzame Markt opgezet.

Het was nog een bescheiden aanzet, maar heeft toch beweging in gang gezet. Daarom leek het in 2018 een goed idee om het jaar te beginnen met een lanceringsborrel “Duurzaam Duinoord”.

Tijdens deze borrel zijn er ideeën opgehaald en bestaande initiatieven over het voetlicht gebracht. Klik hier om het verslag te lezen en klik hier om de stand van zaken per september 2018 te lezen.

Heb je belangstelling voor onze initiatieven, neem dan vooral contact op voor meer informatie!