Digitaal Steunpunt: op afspraak via het secretariaat

De overheid en andere instanties gaan er steeds vaker van uit dat iedere burger over een computer beschikt. Stteds vaker kunnen formulieren en aanvragen alleen via internet worden ingediend. Maar niet iedere burger beschikt over een computer en dus leveren de digitale formulierenvelen en vooral ouderen de nodige problemen op. Het Bewonersoverleg Duinoord biedt daarom een Digitaal Steunpunt. Door het maken van een afspraak via het secretariaat kunt u assistentie krijgen bij kleine problemen in uw digitale contacten met diverse instanties. U kunt hiervoor terecht in het Trefcentrum van Bewonersoverleg Duinoord, Sweelinckplein 42.