Blowverbod

Handhaving blowverbod

De Algemene Plaatselijke Verordening (APV) geeft het college de mogelijkheid om in gebieden met structureel overlast, een blowverbod in te stellen. In onderstaande gebieden is het verboden om softdrugs te gebruiken. Wie het verbod overtreedt, kan een boete krijgen. De politie doet de handhaving van het blowverbod. Voor overlast kunt u contact opnemen met de politie 0900 8844.
Het instellen van het blowverbod gaat samen met andere maatregelen om de overlast aan te pakken. Het blowverbod geldt van april 2018 tot april 2020. Daarna wordt de maatregel beoordeeld. Wel bekijkt de gemeente elk half jaar of er aanpassingen nodig zijn op het verbod.

In Duinoord is het niet meer toegestaan om te blowen in de omgeving van het beeld Eline Vere. Dit gebied wordt omsloten door en inclusief de Carnegielaan, Groot Hertoginnelaan, Tobias Asserlaan, Johan de Witlaan, Alexander Gogelweg, Andries Bickerweg en Koningin Emmakade.