Bijgaand de jaarstukken voor het bewonersover van 28 maart 2018.