Bewonersbijeenkomst op 15 november 2017

De bewonersbijeenkomst van 15 november is bedoeld om dit omloopje/ wijkschouw voor te bereiden. Bewoners en vertegenwoordigers van werkgroepen worden uitgenodigd om in samenspraak met elkaar “knelpunten/ aandachtspunten” in te brengen, gekoppeld aan concrete plekken in de wijk, welke zij vanuit hun expertise graag aan de politieke partijen willen voorleggen, met als doel hun standpunten te peilen.
 
Op de agenda staat:
1. Opening en vaststellen agenda
2. Notulen 20 september 2017
3. Ingekomen stukken
4. Mededelingen vanuit de werkgroepen en van de wijkagent
5. Rondje Duinoord: zie hierboven
6. Rondvraag en sluiting
 
Zoals te doen gebruikelijk streven we er naar om het officiële gedeelte rond 21.30 u. af te sluiten, zodat we nog even kunnen borrelen en informeel bijpraten. Uw aanwezigheid bij deze vergadering wordt zeer op prijs gesteld.