Bestuursleden voor het Bewonersoverleg Duinoord gezocht

Velen spannen zich in om het niveau van de algemene voorzieningen hoog te houden of een bijdrage te leveren aan de sociale cohesie en het prettig samenleven in deze druk bewoonde stadswijk. Meedoen met het Bewonersoverleg is dan ook een dankbare klus.

We zijn op zoek naar een nieuwe secretaris
 

De beoogde secretaris houdt overzicht op de uitvoering van allerlei procedurele zaken, zoals de correspondentie, het aanvragen van subsidies en het verspreiden van relevante informatie. Praktische taken zoals het maken van notulen en het archiveren van ingekomen stukken worden gedelegeerd aan onze administratieve ondersteuner, Christine Ruha.

We hopen iemand te vinden met goede contactuele eigenschappen, die samen met Christine het secretariaat wil bemensen. We denken aan een tijdsbesteding van gemiddeld een halve dag per week, op de maandag- of op de woensdagochtend.

 
We zoeken een nieuwe penningmeester
 

De Stichting Bewonersoverleg Duinoord verkeert in financieel gezonde staat. De penningmeester bewaakt het uitgavenpatroon en zorgt jaarlijks voor een financieel jaarverslag en begroting. Bij de praktische uitvoering van sturen van rekeningen en doen van betalingen zorgt Christine Ruha wederom voor de nodige ondersteuning.

We hopen iemand te vinden met een zakelijke instelling en financiële kennis van zaken die gemiddeld zo´n twee uur per week beschikbaar heeft.

 
Ben je geïnteresseerd?
 

Laat je dan niet te snel afschrikken door de gedachte dat het teveel tijd zou kosten, maar neem vrijblijvend eens contact met ons op.  We kijken er naar uit om je te ontmoeten en de mogelijkheden te bespreken. Neem contact op met de voorzitter Ineke Roorda, via het mailadres voorzitter@duinoord-denhaag.nl.