Hans Hofhuis – Het Urgenda Arrest

Mr. H.F.M. Hofhuis is oud-rechter. Hij is van 1977 tot 2016 verbonden geweest aan achtereenvolgens de rechtbanken Utrecht, ’s-Hertogenbosch en Den Haag, in de jaren 1995-2008 als president van de laatste twee rechtbanken. Van 2003 tot 2011 was hij kernredacteur (en voorzitter van de redactie) van Trema. Hij is thans incidenteel werkzaam o.m. als arbiter en bindend adviseur.

 

Hieronder een pdf van ‘Rechtstreeks’ waarin een artikel van Hans Hofhuis staat over de civiele rechter in zaken met met een groot politiek belang. Bron: https://www.rechtspraak.nl

De werkgroep bibliotheek organiseert voor haar leden en belangstellenden door het jaar heen diverse culturele activiteiten. Zo zijn er lezingen over bijvoorbeeld de architectuur van de wijk, komen schrijvers over hun boeken vertellen of zijn er cursusavonden aansluitend bij exposities in het Gemeentemuseum. De activiteiten starten om 20:00 uur. Inloop vanaf 19:30 uur.