Bijeenkomst i.v.m. vluchtelingen in Fletcherhotel

Tot het einde van het jaar worden in het Fletcher hotel op de Laan van Meerdervoort vluchtelingen opgevangen. Het gaat vooral om vrouwen en kinderen die naar Nederland zijn gekomen om zich in het kader van gezinshereniging aan te sluiten bij een partner die hier al woont en een vluchtelingenstatus heeft.

Op dinsdag 4 juli van 15.00 tot 17.00 wordt een bijeenkomst georganiseerd met de bewonersverenigingen van Zeehelden en Duinoord, mensen die aangegeven hebben iets te willen betekenen voor de bewoners van het Fletcherhotel, de bewoners zelf (degene die kunnen en willen) en het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA).

Doel van de bijeenkomst is met elkaar te kijken aan welke ondersteuning de bewoners behoefte hebben en wat we voor elkaar kunnen betekenen. Iedereen is welkom!

De bijeenkomst zal plaatsvinden in buurthuis de Heldenhoek Elandstraat 88, 2513 GV Den Haag, 15.00 -17.00 uur.