Bewonersbijeenkomst i.v.m. NAVO top juni 2025

De Gemeente Den Haag organiseert op 3 juni 2024 een bijeenkomst om de bewoners binnen en in de nabijheid van de Internationale Zone nader te informeren over de NAVO top die volgend jaar van 24 tot 26 juni zal plaatsvinden. De informatie aangaande top is op dit moment nog slechts op hoofdlijnen bekend. De bijeenkomst zal plaatsvinden in het World Forum.

In de aanloop naar de datum van de top zal de Gemeente in gesprek blijven met bewoners, organisaties en ondernemers over de veiligheid en benodigde maatregelen tijdens de top en gedurende de voorbereiding. Er zal duidelijk geïnformeerd worden over de te verwachten overlast door wegafsluitingen en de Gemeente zal uitleggen waar en waarom veiligheidsmaatregelen nodig zijn. Er zal ook worden gekeken naar maatregelen die een deel van de overlast kunnen compenseren.