Jaarvergadering 2024

Het bestuur van het Bewonersoverleg Duinoord nodigt u uit tot het bijwonen van de Jaarvergadering 2024 op donderdag 18 april 2024 a.s. om 19.30 uur in het Trefcentrum, Sweelinckplein 42.

De stukken voor deze vergadering treft u als bijlage onder dit bericht aan.

Aansluitend is er gelegenheid voor een drankje.

De jaarvergadering is openbaar en iedere inwoner van Duinoord is van harte uitgenodigd aanwezig te zijn.

Namens het bestuur,
Gerard Lucius
voorzitter