Jaarvergadering Bewonersoverleg 19 mei 2022

Het bestuur van het Bewonersoverleg Duinoord nodigt u van harte uit voor de Jaarvergadering 2022 op donderdag 19 mei a.s. om 19.30 uur in het Trefcentrum, Sweelinckplein 42. Het bestuur legt verantwoording af door het jaarverslag en het financieel verslag 2021 te presenteren en de kascommissie brengt verslag uit van haar bevindingen. Ook wordt de begroting 2022 toegelicht. De vier zittende bestuursleden stellen zich opnieuw verkiesbaar en er worden drie nieuwe mensen voorgesteld voor de vacatures. Kandidaten voor genoemde functies kunnen tot 48 uur voor de vergadering aangemeld worden met minstens 15 handtekeningen van wijkbewoners, bij secretaris@duinoord-denhaag.nl. We zetten ook een vrijwilliger in het zonnetje en blikken vooruit op het seizoen 2022-2023. Aansluitend is er gelegenheid voor een drankje. Komt u ook?
Gerard Lucius, voorzitter
De stukken die bij deze vergadering horen, waaronder de agenda, de notulen van de vorige vergadering en de jaarstukken, kunt u  hieronder vinden.