Drinkwatervoorziening door de eeuwen heen

Marcel Tielemans voormalig directeur van het Waterlaboratorium te Haarlem geeft een lezing over de drinkwatervoorziening door de eeuwen heen.

Na een korte blik op de watervoorziening in oude beschavingen kijken we naar de situatie in de eeuwen daarna tot ruwweg de helft van de negentiende eeuw. Dan ontstaan de eerste centrale drinkwatervoorzieningen. We zoemen in op de Nederlandse ontwikkelingen sindsdien, tot vandaag de dag, met korte zijsprong naar de organisatie van het waterbeheer in ons land. Daarna kijken we naar de uitdagingen waarmee de sector zich momenteel geconfronteerd ziet, vooral wat betreft de beschikbaarheid en de kwaliteit van de bronnen. Hoe men hiermee om gaat lichten we toe aan de aanpak van het Haagse drinkwaterbedrijf Dunea. Tenslotte werpen we een korte blik op de biologische aspecten van het water, om af te sluiten met de veel schrijnender situatie waarmee miljarden mensen in “the global south” zich geconfronteerd zien.

De avond start om 20.00 uur, inloop vanaf 19.30 uur.
Toegang € 5,- per persoon

Aanmelden: bibliotheek@duinoord-denhaag.nl