Thema-avond Verkeer “Eline on the move”

De volgende thema’s komen aan de orde: (fiets)mobiliteit, verkeersveiligheid, parkeerdruk, Centrum Ring, openbaar vervoer, winkelstraten, ruimte voor terrassen, verkeershandhaving, snelheidsoverschrijdingen, lawaaioverlast, luchtkwaliteit, fietsen op de stoep, Noord Westelijke Hoofdroute en verkeers(in)richting straten. Ook besteedt de werkgroep op die avond aandacht aan lopende projecten als de fietssterroute op de Conradkade.

De werkgroep zal verslag doen van haar activiteiten. Bewoners worden in de gelegenheid gesteld in actief te participeren in de gedachtenvorming over constructieve oplossingen. Als voorzitter bij deze themabijeenkomst zal optreden Gerard Wallis de Vries, oud-wethouder openbare werken, verkeer en vervoer. Vertegenwoordigers van de Gemeente zijn uitgenodigd om een bijdrage te leveren aan de discussie. De werkgroep Verkeer heet u allen van harte welkom en rekent op uw komst!

Namens de leden van de werkgroep (Jan Barendse, Jan Evenhuis, Jan-Hendrik Leopold, Jan Evenhuis, Robert van der Linde en Henny van der Zanden), Carel Braam van Vloten, voorzitter werkgroep Verkeer.