Langdurige Zorg in Nederland

Bij uitzondering organiseert de werkgroep Internationals ook een avond voor Nederlanders in Duinoord

Langdurige Zorg in Nederland

Woensdag 15 mei van 19:30 – 21:00

Vindt u de weg naar langdurige zorg ingewikkeld? Hoe wilt u oud worden?  Bent u zich bewust van de (toekomstige) problemen in  de Nederlandse gezondheidszorg? Deze en andere vragen worden beantwoord door : Maikel Binnekade, Beleidsadviseur Wet  langdurige zorg (Wlz); expertise in Wlz verzekeringsrecht,  zorgbemiddeling en domeinoverstijgende  samenwerking. Woonachtig in Duinoord met vrouw Olga en dochter Carolien.

Aanmelden op internationals@duinoord-denhaag.nl