Jaarvergadering 2021 Bewonersoverleg 12 mei 2021

Het bestuur van het Bewonersoverleg Duinoord nodigt u van harte uit voor de
Jaarvergadering 2021 op woensdag 12 mei a.s. om 19.30 uur.
In verband met de coronamaatregelen zijn we dit keer welkom in de
Maranathakerk, 2e Sweelinckstraat 156. Omdat we ons aan de RIVM-
richtlijnen houden moet u zich wel vooraf per email bij ons aanmelden:
bewonersoverleg@duinoord-denhaag.nl. Aanmelden kan t/m zondag 9 mei
2021.

De bij de vergadering horende stukken treft u hieronder aan:

Uitnodiging en agenda

Bij agendapunt 2: Notulen Jaarvergadering 23 september 2020

Bij agendapunt 3: Jaarverslag 2020

Bij agendapunt 4: Financieel verslag 2020 en begroting 2021

Bij agendapunt 5: Verslag kascommissie

Bij agendapunt 8: Jaarplan 2021

Archief organisatie Bewonersoverleg Duinoord

Volg deze link naar het archief van de organisatie Bewonersoverleg Duinoord.