Lezing Hein van Bohemen: Het belang van vergroening van onze stadswijken in deze tijd van klimaatverandering

Vorig jaar zijn temperatuurmetingen verricht en die laten een groot verschil in temperatuur zien tussen de stad en de buitengebieden. In sommige straten en pleinen in Den Haag zijn op een zomerse dag zelfs verschillen tot wel tien graden gemeten. Om verdere opwarming te voorkomen, is er, behalve vermindering van CO2uitstoot, ook een balans nodig door verkoeling middels verdamping van water, goede luchtvochtigheid, schaduw op betegelde pleinen en zo meer. De werkgroep Groen Duinoord wil daarom in 2017 de aandacht richten op maatregelen die we als bewoner zelf zouden kunnen nemen. Dit hoeven geen enorme ingrepen te zijn. Kleine maatregelen kunnen al een groot effect hebben.

Een expert op dit gebied is Dr Hein van Bohemen, specialist op het gebied van ecologie en eco-engineering, het verbinden van techniek en natuur. Hij staat bekend om zijn zeer inspirerende colleges, waardoor toehoorders zin krijgen zelf met dit onderwerp aan de slag te gaan.

Dit is de reden dat de wijkorganisaties Duinoord, Statenkwartier en Archipelbuurt  de heer van Bohemen hebben uitgenodigd voor een voorlichtingsavond. Hij heeft enthousiast gereageerd en toegezegd op maandagavond 13 maart in de Maranathakerk een lezing te willen geven.
Hij is voornemens met behulp van een powerpoint-presentatie een overzicht te  geven van verschillende ecosysteembenaderingen. Hij zal het hebben over de aspecten water, bodem, lucht, planten en dieren en zal vertellen welke maatregelen genomen kunnen worden om de effecten van verstening te voorkomen en te verzachten. Over het belang van het afkoppelen van regenpijpen en hoe het regenwater een inspiratiebron kan zijn voor het zichtbaar en beleefbaar maken van water in de wijk; hoe je dit water kan gebruiken voor bloemenbedden- en borders  en voor badderplekken voor vogels;  hoe groene gevels en daken de {be}leefbaarheid van de eigen omgeving, zowel voor planten, dieren als mensen kunnen vergroten.  Hij zal praktische ideeën geven hoe je je eigen tuin klimaatbestendig en leefbaar kan inrichten en beheren. Hij zal ook voorbeelden geven hoe andere steden de problemen aanpakken om opwarming tegen te gaan.

Het belooft een zeer boeiende en inspirerende avond te worden.