Kroatië laat monument verkrotten: demonstratie op 26 augustus!

Op 26 augustus aanstaande om 14:00 uur is er een demonstratie bij het al jaren leegstaande en volledig verkrotte pand aan de Groot Hertoginnelaan 30, om de hoek van de Banstraat. Dit pand is eigendom van Kroatië, en wij willen door middel van deze demonstratie, en het vervolgens aanbieden van een petitie aan de Kroatische ambassade aan de Surinamestraat, de Kroatische regering onder druk zetten om het pand te restaureren en daarna goed te onderhouden.

Groot Hertoginnelaan 30 is het enige gemeentelijke monument in deze straat. Na het uiteenvallen van Joegoslavië (1992), kreeg de republiek Kroatië eind 2012 het onroerend goed in Den Haag toegewezen. Groot Hertoginnelaan 30 is echter nooit door Kroatië in gebruik genomen. Ondertussen is het pand in een steeds deplorabelere toestand komen te verkeren, als een soort ettergezwel in de prachtige wijk Duinoord.

Het Bewonersoverleg Duinoord en zijn werkgroep Stadsbeeld hebben al sinds 2015 hiervoor aandacht gevraagd bij het College van B&W en de Pandbrigade van de gemeente Den Haag, het Ministerie van Buitenlandse Zaken, de Kroatische ambassade in Nederland en de Nederlandse ambassade in Zagreb. Het NOS Journaal, Den Haag Centraal en het AD hebben de afgelopen jaren eveneens aandacht besteed aan deze situatie. Even leek het er in 2019 op dat het pand verkocht zou worden, maar de verkoopakte is ergens in Zagreb blijven hangen. In maart 2021 kwam er bericht via de Pandbrigade dat het gebouw alsnog als ambassade in gebruik zal worden genomen, al zal er eerst voor zeker een miljoen aan onderhoud moeten worden verricht. We zijn nu zo’n anderhalf jaar verder, en nog altijd gebeurt er niets.

Een aantal buurtbewoners vindt het nu wel welletjes, en heeft een actie voorbereid om Kroatië in beweging te krijgen. Wij hopen dat de bewoners van Duinoord in groten getale op vrijdagmiddag 26 augustus aanstaande om 14:00 uur mee komen demonstreren aan de Groot Hertoginnelaan 30, en daarna met ons meelopen naar de Kroatische ambassade aan de Surinamestraat.

Onze eisen:

  • Kroatië moet het pand restaureren en onderhouden
  • Het Ministerie van Buitenlandse Zaken moet druk uitoefenen op de Kroatische ambassade hier en via onze ambassade op de regering in Zagreb, en dit blijven doen tot het pand gerestaureerd is
  • De gemeente moet ook meer en blijvend druk zetten op de Kroatische ambassade, en daarnaast ook de veiligheid van het pand goed in de gaten houden. De gemeente moet een aanschrijving geven.

KOM ALLEMAAL OP 26 AUGUSTUS MEE DEMONSTREREN!

Anky Schmale, Idze Spilker, Marcel Tielemans