Jaarvergadering Bewonersoverleg Duinoord

Het bestuur van het Bewonersoverleg Duinoord nodigt u uit tot het bijwonen van de Jaarvergadering 2023. Onder dit artikel treft u de agenda, de notulen van de jaarvergadering 2022, het inhoudelijk jaarverslag en het financieel jaarverslag aan.

Aansluitend aan de vergadering is er gelegenheid voor een drankje. De jaarvergadering is openbaar en iedere inwoner van Duinoord is van harte uitgenodigd aanwezig te zijn.