Parkeren onder het Worldforum?

Eind vorig jaar rageerden meer dan 1800 bewoners uit de wijk Duinoord op de enquête ‘Anders Parkeren’. Het gaat hier om een pilot ‘Parkeren bij World Forum’. Kennelijk spreken de argumenten de wijkbewoners aan, Dat heeft ook de gemeente (verder) gesterkt in het belang van dit proefproject.

Beste Duinoorders,

Eind vorig jaar heeft u de enquête ‘Anders Parkeren’ ingevuld. Het gaat hier om een pilot ‘Parkeren bij World Forum’. Met als resultaat een zeer robuust draagvlak; meer dan 1800 bewoners uit Duinoord en Statenkwartier reageerden op de enquête! Kennelijk spreken de argumenten de wijkbewoners aan, ook als het erom gaat onze mooie en leefbare wijk samen nog verder te verbeteren. Dat heeft ook de gemeente (verder) gesterkt in het belang van  dit proefproject.

Inmiddels zien we ook wat ongeduld bij een aantal van jullie en komen er praktische vragen zoals o.a.; Wanneer starten we nu? Wat betekent het voor mijn parkeervergunning? Hoe meld ik me als deelnemer aan? Is mijn beloning hoger als ik langer parkeer? Moet/kan ik reserveren? En: wat gebeurt er met dan ‘vrijkomende’ parkeerplekken?

Allemaal zaken waar binnenkort een antwoord op gaat komen! Maar het vroeg de nodige tijd en inspanning om inhoudelijk en procesmatig knopen door te hakken. In 1e instantie bij de gemeente als ‘bevoegd gezag’ voor parkeren. Die moet daarbij vanuit verschillende rollen deelbelangen  en doelgroepen (parkeervergunninghouders, buurtbewoners, winkeliers, eigenaren parkeerplaatsen etc.)  afstemmen.

Ook kosten en baten in een pilot moeten met elkaar in balans zijn, de zgn. Businesscase. We willen immers laten zien dat ‘ Anders Parkeren’ mét een beloning effectief en haalbaar is. De pilot is verder afhankelijk van technische voorzieningen (parkeersysteem WF) en ICT-matige voorzieningen (online portaal, webapplicatie en app). De gemeente Den Haag is o.m. verantwoordelijk voor aanpassingen aan de gemeentelijke website en voor communicatie met bewoners/PV-houders over aanmelden en inschrijven.

De belangrijkste informatie staat opgenomen in een zgn. Reglement Pilotproject Parkeren bij World Forum. Dat zal in zijn definitieve vorm op de Duinoord Website worden geplaatst. Daarna staat de aanmelding/inschrijving gedurende een maand open. De officiële start is voorzien in de zomer.

Tot slot

We zijn tevreden met hoe de Werkgroep Verkeer als klankbord heeft kunnen dienen in het concept ontwerp voor het hogere doel ‘Minder blik op straat’!  Jullie suggesties uit de enquête zijn zo goed mogelijk geprobeerd uit te werken. Eén cruciaal ‘beloningselement’  nl. de  vervangende voorzieningen op straat, zoals fietsvlonders, bloembakken en bakfiets-sjablonen vraagt nog besluitvorming binnen de gemeentelijke diensten.

Laten we er ook qua deelnemers zo’n succes van maken dat de 100 WF-parkeerplaatsen – op basis van jullie belangstelling-  snel te weinig blijken! We houden u op de hoogte!