Struikelmeldpunt van start

Senior-onvriendelijke straten en stoepen van Den Haag kosten heupen, levens en miljoenen per jaar

Jaarlijks komen er tussen de 400 en 500 senioren in Den Haag/Scheveningen op de spoedeisende hulp van het ziekenhuis terecht na een valincident op straat. De meeste ongevallen vinden binnenshuis plaats maar ook een groot deel – niet minder dan 10% – buitenshuis. De SOC (Stedelijke Ouderen Commissie) heeft in de afgelopen maanden samen met de Haagse Hogeschool onderzoek gedaan naar hoe senior-vriendelijk Den Haag is. Het doel van het onderzoek is om de wethouder en het college te adviseren over het te voeren seniorenbeleid in de stad.

Uit de cijfers van de landelijk georganiseerde Valpreventieweek blijkt dat het percentage 65-plussers dat valt in Den Haag boven het landelijk gemiddelde ligt (+13%, 65-79 en +15%, 80+). Een val heeft veel impact op de zelfredzaamheid van ouderen, het langer thuis kunnen wonen en op de kwaliteit van het leven. Ook kosten ziekenhuisopnamen, spoedeisende hulpbehandelingen en overige directe medische kosten de gemeenschap ieder jaar veel geld. Kortom, op dit vlak is Den Haag nog geen senior-vriendelijke stad.

Boomwortels die straten omhoogduwen maar ook het veelvuldig openbreken voor onder andere de aanleg van glasvezelkabels, zijn de oorzaken dat straten en stoepen in een aantal wijken er erg slecht bijliggen. In het kader van ‘voorkomen is beter dan genezen’ wil de SOC per wijk de meest gevaarlijke punten buitenshuis in kaart brengen en deze in een rapport aan de wegbeheerder aanbieden en hen verzoeken om direct actie te ondernemen om het aantal buitenhuis-ongevallen te laten dalen. “Het doel is om ervoor te zorgen dat Den Haag volgend jaar onder het gemiddelde komt”,  zegt Gert van Capelleveen, voorzitter van het SOC.

Op 27/28 oktober wil de SOC met een aantal vrijwilligers de meest gevaarlijke punten van de stad in kaart brengen. Hiervoor heeft de commissie uw hulp nodig. Als er bij u in de buurt gevaarlijke punten zijn, willen wij u verzoeken om deze bij ons te melden via info@struikelmeldpunt.nl, of tijdens kantooruren op 070-3627806. Tevens zoeken wij nog vrijwilligers die op 27/28 oktober de locaties controleren en foto’s van de situatie te maken.

Over SOC:
SOC (Stedelijke Ouderen Commissie) brengt advies uit aan de gemeente over alle onderwerpen waar ouderen in de Haagse stad mee te maken hebben of krijgen. Dat kan zijn op verzoek van de gemeente of ongevraagd, op eigen initiatief. https://www.socdenhaag.nl/