Seizoensopening Bewonersoverleg

Programma op 28 september:
16.00 u borrel en informeel bijeenzijn buurtbewoners
16.45 u officiële gedeelte Bewonersvergadering
17.15 u napraten onder genot van een drankje
18.00 u afsluiting
Zie de bijlage voor de uitnodiging en de conceptnotulen.