Bewonersoverleg Duinoord Jaarvergadering 2020

Het bestuur van het Bewonersoverleg Duinoord nodigt u van harte uit voor de uitgestelde Jaarvergadering 2020 op woensdag 23 september a.s. om 19.30 uur.

In verband met de coronamaatregelen zijn we dit keer welkom in de Maranathakerk, 2e Sweelinckstraat 156. Omdat we ons aan de RIVM-richtlijnen houden moet u zich deze keer wel vooraf per email bij ons aanmelden: bewonersoverleg@duinoord-denhaag.nl. Aanmelden kan t/m zondag 20 september.

AGENDA

 • Opening en mededelingen
 • Notulen Jaarvergadering 27 maart 2019 – download
 • Wijziging bestuurssamenstelling: door het plotseling overlijden van Gerda Pronk en het vertrek van Ineke Roorda en Dorothee van der Donk zijn er drie bestuursfuncties vacant. Het bestuur draagt voor deze functies de volgende personen voor:
  • Gerard Burema (secretaris)
  • Paula Koopman (algemeen bestuurslid)
  • Freek Haarmans (algemeen bestuurslid)

  Andere kandidaten voor genoemde functies kunnen tot 48 uur voor de vergadering aangemeld worden met minstens 15 handtekeningen van wijkbewoners, bij secretaris@duinoord-denhaag.nl

 • Jaarverslag 2019 – download
 • Financieel verslag 2019 en begroting 2020 – download
 • Verslag kascommissie
 • Blik vooruit op de activiteiten voor 2020
 • Aandacht voor onze vrijwilligers: Duinoord wisseltrofee
 • Rondvraag
 • Sluiting

Aansluitend is er gelegenheid voor een drankje.

De Jaarvergadering is openbaar en iedere inwoner van Duinoord is van harte uitgenodigd aanwezig te zijn, maar wel als u zich hebt aangemeld.

Namens het bestuur,

Gerard Lucius
voorzitter

De stukken genoemd in de punten 2, 4, en 5 liggen ook tijdens de vergadering ter inzage.