Deadline ‘t Lopend Vuurtje 219

't Lopend Vuurtje is de wijkkrant voor en door Duinoord. De redactie staat daarom open voor bijdragen van buurtgenoten. Bijdragen kunnen worden gemaild naar redactie@duinoord-denhaag.nl. De redactie heeft het recht om zonder opgave van redenen bijdragen te weigeren, in te korten of redactioneel te corrigeren.

Bijdragen en advertenties voor 't Lopend Vuurtje 219 kunnen worden ingezonden tot en met 21 augustus 2019.