Werkgroepen

Binnen Bewonersoverleg Duinoord zijn verschillende werkgroepen actief om wijk- of straatgebonden belangen te behartigen, problemen voor de wijk aan te pakken of om gezamenlijk iets te ondernemen. De verschillende werkgroepen presenteren zich op dit deel van de website.