Vrienden van Duinoord

Welkom op de pagina van Stichting Vrienden van Duinoord. Vrienden van Duinoord stelt zich ten doel om de onderlinge banden tussen de bewoners van de wijk Duinoord te verstevigen en daarmee maatschappelijk welzijn en integratie te bevorderen en sociaal isolement te voorkomen. We doen dit door het subsidiëren van activiteiten van en voor bewoners van de wijk Duinoord die gericht zijn op saamhorigheid, gemeenschapszin, leefbaarheid en zelfwerkzaamheid. Ook ondersteunen we het Bewonersoverleg Duinoord.
De Vrienden van Duinoord verwerft haar inkomsten uit donaties, giften, erfenissen en andere inkomstenbronnen.

Subsidie aanvragen?
Organiseert u een activiteit die de onderlinge banden tussen de bewoners in de wijk Duinoord versterkt en die daarmee maatschappelijk welzijn en integratie bevorderen en sociaal isolement voorkomen? Dan kunt u een financiële bijdrage van de Vrienden van Duinoord aanvragen. De subsidieaanvraag moet zijn ingediend voordat de activiteit plaatsvindt. Gebruik voor uw aanvraag het formulier in PDF of in WORD. Aanvragen kunt u zenden naar vrienden@duinoord-denhaag.nl.

Geplande bestuursvergaderingen

vergadering ontvangst aanvraag uiterlijk
dinsdag 5 maart 2019 dinsdag 26 februari 2019
dinsdag 11 juni 2019 dinsdag 4 juni 2019
dinsdag 17 september 2019 dinsdag 10 september 2019
dinsdag 3 december 2019 dinsdag 26 november 2019

Meer weten?

Klik op de link voor meer informatie over:

Bestuur
Statuten