Vrienden van Duinoord

Welkom op de pagina van Stichting Vrienden van Duinoord. Vrienden van Duinoord stelt zich ten doel om de onderlinge banden tussen de bewoners van de wijk Duinoord te verstevigen en daarmee maatschappelijk welzijn en integratie te bevorderen en sociaal isolement te voorkomen. We doen dit door het subsidiƫren van activiteiten van en voor bewoners van de wijk Duinoord die gericht zijn op saamhorigheid, gemeenschapszin, leefbaarheid en zelfwerkzaamheid. Ook ondersteunen we het Bewonersoverleg Duinoord.
De Vrienden van Duinoord verwerft haar inkomsten uit donaties, giften, erfenissen en andere inkomstenbronnen.

Subsidie aanvragen?
Organiseert u een activiteit die de onderlinge banden tussen de bewoners in de wijk Duinoord versterkt en die daarmee maatschappelijk welzijn en integratie bevorderen en sociaal isolement voorkomen? Dan kunt u een financiƫle bijdrage van de Vrienden van Duinoord aanvragen. De subsidieaanvraag moet zijn ingediend voordat de activiteit plaatsvindt. Gebruik voor uw aanvraag het formulier in PDF of in WORD.

De eerstvolgende bestuursvergadering is op 20 november 2018. Aanvragen die uiterlijk op 13 november 2018 zijn ontvangen, worden op deze vergadering gehandeld. Aanvragen kunt u zenden naar vrienden@duinoord-dehaag.nl.