Vrienden van Duinoord

Welkom op de pagina van de Vrienden van Duinoord! De Vrienden van Duinoord stellen zich ten doel om de onderlinge banden tussen de bewoners van de wijk Duinoord te verstevigen en daarmee maatschappelijk welzijn en integratie te bevorderen en sociaal isolement te voorkomen. We doen dit door het subsidiëren van activiteiten van en voor bewoners van de wijk Duinoord die gericht zijn op saamhorigheid, gemeenschapszin, leefbaarheid en zelfwerkzaamheid. Ook ondersteunen we het Bewonersoverleg Duinoord. De Vrienden van Duinoord verwerft haar inkomsten uit donaties, lidmaatschappen, giften en erfenissen.

Subsidie aanvragen?

 

Organiseert u een activiteit die de onderlinge banden tussen de bewoners in de wijk Duinoord versterkt en die daarmee maatschappelijk welzijn en integratie bevorderen en sociaal isolement voorkomen? Dan kunt u een financiële bijdrage van de Vrienden van Duinoord aanvragen. De subsidieaanvraag moet zijn ingediend voordat de activiteit plaatsvindt. Gebruik voor uw aanvraag het formulier in PDF of in WORD. Ook verwijzen wij u hier naar de Toelichting Subsidie Aanvraag en Algemene Voorwaarden.

 

Aanvragen kunt u zenden naar ons email adres.

 

Ook een Vriend van Duinoord worden?

 

De Vrienden van Duinoord verwelkomt u graag als nieuwe vriend. Voor maar 25 euro per jaar kunt u activiteiten georganiseerd door medebewoners zoals het Open Ateliers, Sunny Court Festival, De duurzame markt en vele anderen steunen. Stuur een bericht met uw naam en adres naar ons email adres. 

 

Geplande bestuursvergaderingen

 

vergadering

ontvangst aanvraag uiterlijk

maandag 17 september 2019

maandag 9 september 2019

maandag 2 december 2019

maandag 25 november 2019

 

Contact

 

Stichting Vrienden van Duinoord

Sweelinckplein 42

2517 GP Den Haag

 

Email: stichtingvriendenvanduinoord@gmail.com

Instagram: @vriendenvanduinoord

IBAN: NL60 INGB 0000 8299 39