Het Trefcentrum en de bibliotheek zijn gesloten van 24 december 2018 tot en met 1 januari 2019. Het Bewonersoverleg is 2 januari weer bereikbaar, de bibliotheek is op 4 januari weer geopend.
Afgelopen 10 december kreeg Meer groen? Zelf doen! een nominatie voor de Gulden Klinker in café Gember. Bijna alle vrijwilligers die meewerkten aan de verfraaiing van de Valeriusstraat door circa dertig boomspiegels te beplanten en verzorgen waren aanwezig.
De Werkgroep Verkeer neemt deel aan het overleg over het terugdringen van de luchtvervuiling én verkeersdruk in het noordelijk deel van het centrum.
Kom vier avonden koorzang ervaren. Er zijn geen kosten aan verbonden.
Wist u dat per jaar ongeveer 17.000 mensen een hartstilstand buiten het ziekenhuis krijgen? En dat een hartstilstand buiten het ziekenhuis vooral in en rond het huis plaatsvindt?

Pagina's

Abonneren op Duinoord-DenHaag.nl RSS