Onze wijkkrant ’t Lopend Vuurtje wordt vijf keer per jaar bij u in de brievenbus gedaan door een zeer trouwe en toegewijde ploeg bezorgers. Maar soms moet een bezorger/bezorgster afhaken vanwege studie of verhuizing. Daarom hebben we op het moment vacatures voor enkele straten. Bent u op zoek naar een dankbaar en verrassend leuk vrijwilligersklusje in de gezonde buitenlucht, dat u vijf keer per jaar ongeveer drie kwartier kost? Stuur een e-mail naar bewonersoverleg@duinoord-denhaag.nl of bel met het secretariaat 3467191. Het secretariaat is bereikbaar op maandag- en woensdagochtend.
De (web)redactie wil haar gelederen uitbreiden met een (of meer) enthousiaste vrijwilliger die zich actief wil gaan bemoeien met het beheer van Facebook en de redactionele kant van de website.
Onder leiding van Koos Havelaar, betrokken bij de Stichting Haags Industrieel Erfgoed (SHIE), heeft de DVC een heel interessante rondleiding gekregen door de Binckhorst.

Maandag 3 april hadden we een spontaan flitsbezoek van onze nieuwe burgemeester Pauline Krikke aan het Trefcentrum. Ze was in de Reinkenstraat in het kader de terras/parkeerproblematiek. Voorzitter Ineke Roorda heeft meteen met trots over onze wijk, het Bewonersoverleg en de nieuwe bibliotheek verteld.

Bewonersoverleg Duinoord biedt ook een Digitaal Steunpunt. U kunt daar assistentie krijgen bij kleine problemen in uw digitale contacten met de gemeente of andere instanties. U kunt via het secretariaat een afspraak maken voor in het Trefcentrum Duinoord, Sweelinckplein 42.

Pagina's

Abonneren op Duinoord-DenHaag.nl RSS