Woonboten

Contact

Willem Seffelaar, Conradkade 100, tel. 070-3451457

Doel

De werkgroep behartigt de belangen van de woonboten aan de Conradkade in het Verversingskanaal. De woonbotenkade is een kleurrijk onderdeel van een wijk die valt onder beschermd stadsgezicht en de bewoners ervan zijn met die status gelukkig. Een en ander is vastgelegd in het bestemmingsplan van Duinoord. Ze willen samen met de bewoners aan de wal staan voor een wijk waarin de burgers met een tevreden en veilig gevoel kunnen leven. Waar een wandelingetje langs de boten of even uitblazen op een bankje een geborgen gevoel kan geven.