Werkgroep 55-plus 2e Schuytstraat tussen Groothertoginnelaan en Reinkenstraat

Doel
De werkgroep vertegenwoordigt een groep 55-plussers uit de 2e Schuytstraat variërend in leeftijd van 55 tot over de 90 jaar. Deze, meest nog zeer vitale, bewoners vinden het leuk om tijdens ongedwongen bijeenkomsten elkaar beter te leren kennen. Tijdens dit samenzijn wordt door sommigen muziek gemaakt en door allen iets te eten of te drinken ingebracht. Het positieve bij-effect van deze samenkomsten is dat we meer oog hebben voor elkaar. En met elkaar meer oog houden op straatgenoten die, bijvoorbeeld door hun hoge leeftijd of vanwege een handicap, wat extra aandacht nodig hebben.

Werkgroep
De werkgroep bestaat uit:
Mar-Lin Schut en Eric van der Toorn; 2e Schuytstraat 224
Bas Noordenbos en Jos Hallensleben; 2e Schuytstraat 149

Per e-mail te bereiken:
mschut@spraakmakend.nl
jos.hallensleben@gmail.com

Toelichting
Wie 55-plus is en in het gedeelte van de 2e Schuytstraat tussen de Groothertoginnelaan en de Reinkenstraat woont en (nog) geen uitnodiging voor deze bijeenkomsten ontvangt, kan zich bij een van de leden van de werkgroep melden. Hij/zij zal dan aan de lijst worden toegevoegd en de eerstvolgende keer per brief worden uitgenodigd.
Ook worden de bijeenkomsten, die plaatsvinden in Trefcentrum Duinoord, Sweelinckplein 42, aangekondigd op de Agenda van ’t Lopend Vuurtje en op de website www.duinoord-denhaag.nl.