Werkgroep 55-plus 2e Schuytstraat tussen Groothertoginnelaan en Reinkenstraat

Doel

De werkgroep vertegenwoordigt een groep 55-plussers uit de 2e Schuytstraat variërend in leeftijd van 55 tot over de 90 jaar. Deze, meest nog zeer vitale, bewoners vinden het leuk om tijdens ongedwongen bijeenkomsten elkaar beter te leren kennen. Tijdens dit samenzijn wordt door sommigen muziek gemaakt en door allen iets te eten of te drinken ingebracht. Het positieve bij-effect van deze samenkomsten is dat we meer oog hebben voor elkaar. En met elkaar meer oog houden op straatgenoten die, bijvoorbeeld door hun hoge leeftijd of vanwege een handicap, wat extra aandacht nodig hebben.

 

Werkgroep

De werkgroep bestaat uit:
Mar-Lin Schut en Eric van der Toorn; 2e Schuytstraat 224
Bas Noordenbos en Jos Hallensleben; 2e Schuytstraat 149

Per e-mail te bereiken:
mschut@spraakmakend.nl
jos.hallensleben@gmail.com

Toelichting
Wie 55-plus is en in het gedeelte van de 2e Schuytstraat tussen de Groothertoginnelaan en de Reinkenstraat woont en geen uitnodiging(en) voor een 55-plus bijeenkomst heeft ontvangen, kan zich bij een van de leden van de werkgroep melden. Hij/zij zal dan aan de lijst worden toegevoegd en bij een volgende bijeenkomst een uitnodiging ontvangen.

Activiteiten
De eerstvolgende bijeenkomst van de 55-plussers is op zondag 23 september 2018 van 15.00 tot 17.00 uur in Trefcentrum Duinoord, Sweelinckplein 42.