Klankbordgroep Verhulstplein - Verslag bijeenkomst 22 maart 2016

Op 22 maart 2016 vond er een overleg plaats tussen de klankbordgroep Verhulstplein en medewerkers van de Dienst Stadsontwikkeling over de groene inrichting van het Verhulstplein na het tot stand brengen van de nieuwbouw.