Kopij 't Lopend Vuurtje

't Lopend Vuurtje is de wijkkrant van Duinoord die vijf keer per jaar in een oplage van 4.500 exemplaren huis-aan-huis wordt verspreid door vrijwilligers van het Bewonersoverleg. 't Lopend Vuurtje wordt samengesteld door een redactie onder verantwoordelijkheid van het Bewonersoverleg Duinoord. Belangstellenden buiten Duinoord kunnen zich abonneren. Adverteren in 't Lopend Vuurtje is ook mogelijk. Informatie over de mogelijkheden en de tarieven, formaten en aanleverspecificaties zijn te verkrijgen bij het secretariaat (070-3467191/ bewonersoverleg@duinoord-denhaag.nl).

Kopij

't Lopend Vuurtje is de wijkkrant voor en door Duinoord. De redactie staat daarom open voor bijdragen van buurtgenoten. Bijdragen kunnen worden gemaild naar redactie@duinoord-denhaag.nl. De redactie heeft het recht om zonder opgave van redenen bijdragen te weigeren, in te korten of redactioneel te corrigeren.

Deadlines en verschijningsdata

Lopend Vuurtje Deadline Start verspreiding
210 22 november 2017 20 december 2017
211 24 januari 2018 21 februari 2018
212 21 maart 2018 18 april 2018
213 23 mei 2018 20 juni 2018
214 22 augustus 2018 19 september 2018
215 21 november 2018 19 december 2018*

* onder voorbehoud