Kopij 't Lopend Vuurtje

't Lopend Vuurtje is de wijkkrant van Duinoord die vijf keer per jaar in een oplage van 4.500 exemplaren huis-aan-huis wordt verspreid door vrijwilligers van het Bewonersoverleg. 't Lopend Vuurtje wordt samengesteld door een redactie onder verantwoordelijkheid van het Bewonersoverleg Duinoord. Belangstellenden buiten Duinoord kunnen zich abonneren. Adverteren in 't Lopend Vuurtje is ook mogelijk. Informatie over de mogelijkheden en de tarieven, formaten en aanleverspecificaties zijn te verkrijgen bij het secretariaat (070-3467191/ bewonersoverleg@duinoord-denhaag.nl).

Kopij

't Lopend Vuurtje is de wijkkrant voor en door Duinoord. De redactie staat daarom open voor bijdragen van buurtgenoten. Bijdragen kunnen worden gemaild naar redactie@duinoord-denhaag.nl. De redactie heeft het recht om zonder opgave van redenen bijdragen te weigeren, in te korten of redactioneel te corrigeren.

Deadlines en verschijningsdata

Lopend Vuurtje Deadline Start verspreiding
204 17 augustus 2016 14 september 2016
205 16 november 2016 14 december 2016
206 18 januari 2017 15 februari 2017
207 22 maart 2017 19 april 2017
208 24 mei 2017 21 juni 2017
209 23 augustus 2017 20 september* 2017
210 22 november 2017 20 december* 2017

* onder voorbehoud