Bestuur

Het bestuur van het Bewonersoverleg Duinoord bestaat uit een dagelijks bestuur en de vertegenwoordiging van alle werkgroepen. Maandelijks komt het bestuur bij elkaar in een openbare vergadering in het Trefcentrum Sweelinckplein 42) vanaf 20.00 uur. De vergaderingen zijn openbaar. De vergaderdata vindt u bij vergaderschema.

Bestuursleden